παιδί και μαθηματικά

κάρτες αριθμών που μπορούν να πλαστικοποιηθούν με σκοπό πλήθος μαθηματικών δράσεων

                               
πόσα είναι;

αριθμοπάζλ
μολυβοκάρτες για την τάξη μας

αριθμοί : χάραξη, μέτρηση, εμπέδωση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΝΗΜΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ‘ 73

  Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ τα νιάτα σέρνουνε χορό. Της Επιστήμης τα παιδιά και τραγουδάν τη Λευτεριά. Εδώ της νιότης ο άξιος νους, που χτίζ...