Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Αυτή τη χρονική περίοδο στα τμήματα του νηπιαγωγείου μας οργανώνουμε μαζί με τα παιδιά τη «γωνιά της δανειστικής βιβλιοθήκης».
Είναι γνωστό, ότι η εξοικείωση των παιδιών με τα παιδικά βιβλία από την προσχολική ηλικία θεωρείται ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για τη μετέπειτα σχολική τους επιτυχία (Wells, 1985).
Είναι παιδαγωγική ανάγκη λοιπόν, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες στα παιδιά του νηπιαγωγείου ώστε να ακούν όσο το δυνατόν περισσότερα δείγματα του γραπτού λόγου. Η προσπάθεια αυτή βέβαια, δεν πρέπει να περιοριστεί σε αυτά που προσφέρει το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αλλά να επεκταθεί και πέρα από αυτό. Με αυτό το σκεπτικό είναι αναγκαία η οργάνωση της δανειστικής βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο. Τα οφέλη είναι πολλά και η σωστή λειτουργία της μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά για εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν εξοικειωθεί από το σπίτι τους με την ανάγνωση παιδικών βιβλίων. Συγκεκριμένα, η οργάνωση της δανειστικής βιβλιοθήκης κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:
  • Καλλιεργείται η φιλαναγνωσία στα παιδιά από την προσχολική τους ηλικία.
  • Τα παιδιά με πλούσιες αναγνωστικές εμπειρίες αποκομίζουν οφέλη για τις μελλοντικές σχολικές τους επιδόσεις(Snow et al, 1991).
  • Ο δανεισμός παιδικών βιβλίων δημιουργεί ευκαιρίες στους γονείς για να αφιερώσουν ποιοτικό χρόνο στο παιδί τους με μια σχετικά εύκολη και ευχάριστη δραστηριότητα. Για δέκα λεπτά πριν να κοιμηθεί το παιδί θα το πάρουν αγκαλιά, θα του διαβάσουν το βιβλίο και αν θέλει θα συζητήσουν γι` αυτό. Η αλληλεπίδραση είναι σε αναλογία ένας προς ένας και επομένως έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για τη γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων.
  • Η ανάγνωση παιδικών βιβλίων στη τάξη και ο δανεισμός σε συνδυασμό με την καταγραφή του βιβλίου που δανείζεται από το ίδιο το παιδί εκπληρώνει σχεδόν όλους τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου σε σχέση με τον προφορικό λόγο, την ανάγνωση, τη γραφή και αρκετούς από τη Μελέτη του Περιβάλλοντος, αν η βιβλιοθήκη έχει εξοπλιστεί με αρκετά βιβλία γνώσεων.


Τα βιβλία της δανειστικής μας βιβλιοθήκης επιλέχθηκαν προσεχτικά με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Ø      Την ηλικία αλλά και τα ενδιαφέροντα των παιδιών
Ø      Την κάλυψη όλων των τομέων γνώσης
Ø      Τις θεματικές που θα δουλέψουμε στις τάξεις μας
Ø      Την εικονογράφηση των βιβλίων
Ø      Το περιεχόμενο, τη γλώσσα και τα εκφραστικά στοιχεία, την πλοκή των ιστοριών.

Εμείς ως παιδαγωγοί θεωρούμε ότι:
·                                 Ο δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Αν κάποιο παιδί δεν επιθυμεί να δανειστεί βιβλίο, δεν το υποχρεώνουμε.
·                                 Δεν επιλέγουμε εμείς τα βιβλία για τα παιδιά. Τα παιδιά θα επιλέγουν όποιο βιβλίο θέλουν. Μπορούν να δανειστούν το ίδιο βιβλίο όσες φορές το επιθυμούν.
·                                 Δεν ελέγχουμε αν διάβασαν τα βιβλία στο σπίτι.
·                                 Δεν υποχρεώνουμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό με το βιβλίο, αν θέλουν το κάνουν.
Όσα νήπια θέλουν, θα δανείζονται κάθε Παρασκευή ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Υποχρέωση των γονιών, να διαβάζουν στο σπίτι μαζί με το παιδί τους το βιβλίο και να το επιστρέφουν τη Δευτέρα. Προσέχουμε το βιβλίο και το επιστρέψουμε σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

φάκελοι τέλους

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ